Lamine Cam


Lamine cam üretimi, birden daha fazla camın sert elastik ve yırtılmaya oldukça dayanaklı polivinil butiral (PVB) folyolarıyla ısı ve basınç altında preslenmesiyle yapılmaktadır. 12 bar basınç altında ve 150 ⁰C sıcaklıkta belirli bir sürede lamine cama dönüşmek için camlar otoklava atılmaktadır.

İki veya daha çok sayıdaki camın bir araya getirilmesi ve aralarına ortam basıncıyla uygun kuru hava veya yalıtımı sağlayacak gazların (argon vb.) konulmasıyla oluşturulan ünitelerdir. Cam plakalar arasında hava veya gaz boşluğu oluşturabilmek için ara boşluk çıtası kullanılmalı, ara boşluk çıtasının içinde ise nem alıcı malzeme bulunmalıdır. Cam plakalar ve ara boşluk çıtası, iç yalıtım malzemesi (butil /poliisobutilen) kullanılarak birleştirilmeli ve yalıtım camının sızdırmazlığının sağlanması için dış yalıtım malzemesi uygulanmalıdır. Yalıtım camını oluşturan camların kalınlıkları rüzgâr, kar vb. yükler dikkate alınarak saptanmış olmalıdır.