Temperli Cam


Temperli cam, bir tür güvenlik camıdır. Orijinal cam, mukavemetini artırmak için termal olarak işlenir, bu da çoğu uygulama için sıklıkla ihtiyaç duyulan daha güçlü ve daha güvenli olan bir cam formunu meydana getirir. Temperleme işlemi, bu işleme özel ısıtma sistemleri ile camların 600°C – 650°C arasındaki sıcaklıklara getirilip ani olarak hava ile soğutulmasıdır.

Temperleme sonucu camın dış yüzeylerine sıkıştırma gerilmesi (kompresyon), cam ortasına ise dolaylı bir çekme gerilmesi (tansiyon) kazandırılır. Böylece cam, çekme ve darbelere karşı dayanıklı hale gelmektedir.

Normal camlar kırılma sonrası keskin parçacıklara ayrılıp yaralanmalara neden olabilirken, temperli camlar kırıldıklarında küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılırlar. Bundan dolayı yaralanma riski en aza indirgenmiş olur.