Çift Camlı Bölme Duvar Kurulumundan Önce Dikkate Alınması Gereken Konular


Bölme Duvar, alüminyum profil konstrüksiyon içerisinde cam ve ahşabın çeşitli şekillerde birleşiminden oluşmaktadır. Çift cam, cam cama birleşimler, altı dolu (ahşap) üstü camlı sistemler, altı ve üstü dolu, ortası camlı sistemler olarak oluşturulabilirler.

Ofis bölmelerinde yönetici ile çalışanlar arasında bir seperasyon ihtiyacı söz konusu ise ve yönetici çalışanları ile göz temasında olmak isterken aynı zamanda odasında dikkati dağılmadan toplantı yapmak istiyorsa göz temasını engellemek için jaluzi tercih edebilir.

Jaluzili sistemler, dikey veya yatay olarak üretilebilir. Burada konstrüksiyonu belirleyen, bölme duvarın yapılacağı yerdeki tavan yüksekliğidir. Tavanın çok yüksek olduğu durumlarda (3,4-5 m) bölme duvarın bu yüksekliğe kadar çıkması istenmiyorsa, tavandan 2,4-2,8 m yüksekliğe kadar alçıpan indirilir. Ancak 2,4-2,6 m yüksekliklerin düşük kalabileceği, dolayısıyla basık bir atmosfere sebep olabileceği ofislerde bu sistem tercih edilmeyebilir.

Daha iyi anlaşılabilmesi için; çok yüksek tavanlı bir ofisin bölme duvar sisteminin kurulumunu birlikte canlandıralım.

Yüksek tavanlı, yan yana birden fazla odanın büyük bir ofisi oluşturduğu geniş bir mekân düşünelim. Girişin yerini dikkate alarak, küçük ofislerin yan yana ve karşılıklı sıralandığını varsayalım.

Öncelikle ilk adım olarak; ısıtma ve aydınlatma giderleri başta olmak üzere dikkate alınacak unsurlarla birlikte tavan yüksekliği hesaplanmalıdır. Tavan yüksekliği belirlenirken; ısıtma, havalandırma ve aydınlatmanın yanı sıra ofis içi ses akustiği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Tavanda havalandırma kanalları, elektrik hatları (tavaları), yangın ve ısıtma boruları gibi yapı elemanları yer aldığından bu alanlarda kullanılacak malzemelerin seçimi de oldukça önemlidir. Yapı elemanları düşünüldüğünde, tavanın karolajlı (sökülüp takılabilir) yerleştirilmesi ve taş yünü veya metal asma tavan kaplaması ile çözümlenmesi uygun olabilir.

Ofisin büyüklüğüne uygun aydınlatma hesabı yapılarak tavanda karolaja eşdeğer aydınlatma armatürleri ve havalandırma apareyleri kullanılabilir (60x60 cm gibi).

Gerektiğinde tavan içerisine ulaşmak için tavana açılan müdahale kapakları da düşünülmelidir. Ofisler arası ses geçişini engellemek ve yalıtımı sağlamak için ofis duvarlarının tavana kadar 10 cm alçıpan ses bariyeri ile yükseltmek zorundayız. Böylelikle ısı, ses, ışık ve havalandırma hesaplarını düşünerek ofisimizi tasarladığımızı varsayalım.  

Bu hesaplamaların yanı sıra ofisleri yan yana ve karşılıklı sıralarken de koridorların genişliği dikkate alınarak koridordaki görüntü estetiği ve ofis bölme duvarlarının mekâna yaptığı bütünlük katkısına da dikkat etmek gerekir.

Yan yana ofisler birbirleriyle ve dışarıdan gelen ziyaretçilerle ilişki derecelerine göre sıralanmalıdır. Örneğin, Satın Alma ile Muhasebe ofislerine genellikle daha kolay ulaşılabilirken, teknik ofisler ve Ar-Ge gibi birimler daha gerilerde konumlanabilir. Toplantı odaları şirket içi birimlerin toplantıları için daha iç alanlarda yer alabilirken, dışarıdan gelen misafirler ve ortaklarla yapılan genel toplantıların yapılacağı ofisler çıkış alanlarına daha yakın konumlandırılmalıdır.

Alanı ana hatları ile nasıl böleceğimizi tasarladık, sıra bölme duvar seçimine geldi.

10 cm genişliğindeki sistemle; toplantı odaları, muhasebe, Ar-Ge ve Satın Alma birimleri dolu duvarlar halinde tasarlanabilir. Diğer birimleri altı dolu, ortası camlı, üstü dolu ve camlı kısımları jaluzili düşünebiliriz.

Alttan 90 cm dolu seçtiğimiz alan, kapı yüksekliğine kadar (2,1 – 2,2 m) çift camlı ve jaluzili olabilir. Ardından, önceden 2,6-2,8 m seçtiğimiz tavana kadarki alanı da dolu olarak belirleyip, dolu kısımların arasını 50 kg/m3 yoğunlukta taş yünü levha ile (zamanla yığılmalarını engelleyecek şekilde) uygun tarzda döşeyebiliriz. 

Tasarımın devamında kullanılacak camın seçimi önemlidir. Genellikle çift camlı sistemlerde 6 mm + 6 mm temperli cam kullanılır. Cam içerisine yerleştirilecek jaluzi montajı sonucunda, karşılıklı ofisler ve koridor özellikle ışıklar yandığında düzgün bir atmosfere sahip olacaktır. Jaluziler manuel veya uzaktan kumandalı olarak tercih edilebilir.

Bu aşamalardan sonra tavsiye edilen; tüm sistemi içine dahil eden bir akustik hesaplamasıdır. Akustik hesabı yapılırsa bölme duvarlarda gereksiz kalınlıklardan kurtulmak mümkündür.

Son olarak, çift camlı sistemlerde cam kalınlıkları hesaplama sonucunda eşit çıkmayabilir (8 mm+6 mm gibi). Bu durumda cam seçimlerini 4+4, 5+5, 6+6 mm lamine cam olarak seçilebilir, camlar temperli veya rodajlı olarak uygulanabilir. Aynı kalınlıkların söz konusu olduğu durumlarda da özel imal edilen akustik lamine camlar kullanılabilir.