Bölmelerin üretim ve tasarımının her aşamasında, süreçlerin ve kaynakların rasyonalizasyonunda geri dönüştürülebilir malzeme ve ambalaj kullanımına, ürünlerin tehlikeli maddelerden arındırılması ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılmasına büyük önem veriyoruz.

Yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik ve rahatlık gibi kavramlar, yalnızca doğa ile ilgili değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal hedeflerle küresel düzeyde ilişkilidir. İyi yaşamak için doğru çalışmak gerekir.